ỨNG TUYỂN:

  Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn phía dưới:


  HỌ TÊN:

  SỐ ĐIỆN THOẠI:

  EMAIL NHẬN THÔNG BÁO TỪ CÔNG TY:

  VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN :

  KHU VỰC MONG MUỐN LÀM VIỆC :


  LINK CV CỦA BẠN:

  Nếu chưa link các bạn có thể truy cập liên kết phía dưới, khuyến cáo lên dùng Google Drive để upload CV của bạn

  Vui lòng ấn vào Google Drive để tải lên và coppy link:


  Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay khi nhận được thông tin.

  (*) Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật an toàn trên VIỄN THÔNG TIN. Hãy đảm bảo liên lạc của của bạn sau khi đã gửi thông tin đăng ký tới VIỄN THÔNG TIN...

  google map