TIN CHÍNH THỨC TỔ CHỨC VIỆC PHÂN BẬC NHÂN VIÊN THEO TIÊU CHUẨN MỚI

Viết bởi: Hoàng Vũ Thuận | Ngày đăng: 07-26-2022 |

Từ tháng 7/2022, việc xếp bậc nhân sự kỹ thuật sẽ chính thức được tổ chức theo bộ tiêu chuẩn mới. Đây là hoạt động đánh giá chất lượng công việc, xét duyệt cấp bậc của nhân viên, từ đó điều chỉnh mức thu nhập của mỗi anh em nhân sự kỹ thuật TIN cho phù hợp với năng lực. Theo đó, việc đánh giá phân bậc sẽ được thực hiện 3 tháng/lần đối với nhân sự bậc 1 – 5, và 6 tháng/lần đối với nhân sự bậc 6, 7.
Trong kỳ đánh giá tháng 7, phần thi lý thuyết đánh giá chuyên môn dành cho NVKT và KTV đã được tổ chức trên toàn TIN từ ngày 22 – 24/07. Điểm số của mỗi anh em tại kỳ thi này là yếu tố quan trọng kết hợp cùng kết quả công việc thực tế từ trong Quý II.2022 để thực hiện điều chỉnh bậc trong Tháng 7. Cụ thể, điểm thực hành được lấy từ kết quả công việc thực tế của anh em trong 3 tháng: 4,5,6 (chiếm 75%), và điểm lý thuyết (chiếm 25%) tiêu chuẩn đánh giá. Ngoài ra còn có điểm thưởng dành cho các nhân sự có thành tích đặc biệt. Đối tượng được tham gia xét bậc sẽ là NVKT – KTV ký hợp đồng lao động chính thức trước kỳ xét bậc.
Đánh giá bài viết !
[Tổng: 0 / 0]