THÔNG BÁO: CHÍNH SÁCH NGHỈ MÁT NĂM 2022

Viết bởi: Hoàng Vũ Thuận | Ngày đăng: 05-17-2022 |

Ngày 16/5, phòng Nhân Sự của TIN đã chính thức công bố “Chính sách nghỉ mát năm 2022”. Theo đó:
🌴 Đối tượng áp dụng:
– Khối TINUSER, TININF, TINCS: Nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức trước ngày 01/05/2022
– Khối TIN Thu cước: Nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức hoặc hợp đồng khoán gọn có thâm niên từ đủ 03 tháng trở lên
– Cán bộ nhân viên còn làm việc đến thời điểm chi trả
🌴 Định mức: Căn cứ thâm niên công tác tính từ ngày 01/05/2021 đến hết ngày 30/04/2022
Đánh giá bài viết !
[Tổng: 0 / 0]