Quy trình tuyển dụng nhà TIN

Viết bởi: admin | Ngày đăng: 10-09-2020 |

1, Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng

 • Đánh giá nhu cầu:
  • Ngắn hạn
  • Trung hạn
  • Dài hạn
 • Thời gian tuyển dụng:
  • Tuyển theo tháng
  • Tuyển đột xuất
 • Xây dựng cơ sở tuyển dụng
  • Bảng mô tả công việc (job description – JD)
  • Tiêu chuẩn chức danh
  • Tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật
  • Kết quả phải hoàn thành của công việc

2, Xác định nguồn tuyển dụng

 • Nguồn nội bộ
  • Nhân viên trong công ty tự ứng tuyển vào vị trí cần tuyển
  • Ứng viên tiềm năng do trưởng đơn vị tiến cử
 • Nguồn bên ngoài
  • Ứng viên do Nhân viên của công ty giới thiệu
  • Ứng viên có thông tin đăng tải trên các trang tuyển dụng (Online)
  • Ứng viên ở các trường
  • Ứng viên cao cấp lấy thông tin từ các công ty Tư vấn nhân sự

3, Sơ tuyển

 • Tổng hợp danh sách ứng viên
 • Thực hiện các bước sơ loại hồ sơ phù hợp với vị trí tuyển dụng
 • Lập danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn

4, Phỏng vấn lần 1

 • Chuẩn bị
  • Họp bàn kế hoạch phỏng vấn
  • Gửi thông tin về thời gian, địa điểm và yêu cầu chung đến các ứng viên đến phỏng vấn
  • Chuẩn bị các thông tin cần thiết cho buổi phỏng vấn gồm: Thông tin nhân sự, CV và các tài liệu liên quan
  • Chuẩn bị bản tiêu chuẩn chức danh và mô tả chi tiết thông tin đến ứng viên
 • Tiến hành phỏng vấn:
  Đặc biệt lưu ý việc phân vùng làm việc cho ứng viên
 • Lưu kết quả phỏng vấn và gửi báo cáo cho quản lý

5, Phỏng vấn lần 2 (nếu có)

6, Tuyển chọn

7, Học tân binh – Thử việc

 • Gửi thư mời đào tạo tân binh (orientation)
 • Ký hợp đồng thử việc, cấp phát BHLĐ, CCDC
 • Gửi thông báo tiếp nhận ứng viên cho đơn vị (theo dõi việc tiếp nhận T+3)
 • Báo cáo kết quả công việc
Đánh giá bài viết !
[Tổng: 0 / 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *