“Ở yên khi Tổ quốc cần” cũng chính là yêu nước và góp phần hạn chế dịch bệnh “

Viết bởi: admin | Ngày đăng: 05-25-2021 |

Truyền hình FPT vừa cho ra măt sản phẩm cổ động, góp một niềm vui nhỏ cho những bạn đang làm việc tại nhà. Mong rằng mỗi chúng ta đều là một chiến sĩ kiên cường, góp phần đẩy lui dịch bệnh với tinh thần lạc quan và sự nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch.
Đánh giá bài viết !
[Tổng: 1 / 5]