Hỗ trợ khách hàng online từ xa – Tăng hiệu quả, giảm chi phí

Viết bởi: Lại Phương Thảo | Ngày đăng: 10-09-2020 |

Để ảnh hưởng của dịc Covid-19 và áp dụng mô hình chuyển dịch 100% đào tạo online buổi đào tạo “Hỗ trợ khách hàng từ xa” dành cho anh em kỹ thuật nhà TIN đã được triển khai

Đánh giá bài viết !
[Tổng: 0 / 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.